Hạn mức

3.000.000  -  15.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

12%/năm

Chọn khoản vay này