redbag.vn

Kỳ hạn

3 - 6 tháng

Vay lần đầu

2.000.000đ

Chỉ hỗ trợ đăng ký qua điện thoại. Phí dịch vụ 15%