redbag.vn

Hạn mức

15

triệu


Lãi suất

1.5

%/tháng

Kỳ hạn

7 ngày - 12 tháng

Độ tuổi

22 - 65

Thời gian giải ngân

2 giờ

★★★★(4.8/5)