Hạn mức

1.500.000  -  15.000.000đ

Kỳ hạn

10 ngày - 12 tháng

% lãi suất tham khảo

5%/tháng

Chọn khoản vay này