redbag.vn

Hạn mức

70

triệu


Lãi suất

1.7

%/tháng

Kỳ hạn

6 - 36 tháng

Độ tuổi

22 - 60

Thời gian giải ngân

Trong vòng 24 giờ