Hạn mức

10.000.000  -  50.000.000đ

Kỳ hạn

6 tháng - 36 tháng

% lãi suất tham khảo

1.71%/tháng

Chọn khoản vay này