redbag.vn
4,6
star star star star star

50,779
đăng ký

Hạn mức

15

triệu


Lãi suất

1.5

%/tháng

Kỳ hạn

3 - 12 tháng

Vay lần đầu

500.000đ

Vay lần đầu 500K. Yêu cầu thu nhập ổn định từ 5 triệu