redbag.vn

Kỳ hạn

1 - 40 tháng

Vay lần đầu

30.000.000đ

Lãi suất chỉ 0,85%/ tháng, giải ngân đến 30 triệu trả góp trong 40 tháng