Hạn mức

1.000.000  -  17.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

12% - 20%/năm

Chọn khoản vay này