Hạn mức

15

triệu


Lãi suất

1.5

%/tháng

Kỳ hạn

3 - 24 tháng

Độ tuổi

21 - 60

Thời gian giải ngân

Nhanh nhất là sau 15 phút

Vay 10 triệu từ 0% lãi suất.