redbag.vn

Kỳ hạn

3 - 6 tháng

Vay lần đầu

2.000.000đ

Đăng ký qua điện thoại, không nợ xấu, duyệt tự động 20p, 15% phí dịch vụ