Hạn mức

500.000  -  18.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

14,2%/năm

Chọn khoản vay này