redbag.vn

Hạn mức

10

triệu


Lãi suất

1.5

%/tháng

Kỳ hạn

7 ngày - 6 tháng

Độ tuổi

22 - 60

Thời gian giải ngân

Trong ngày

★★★★(4.6/5)