Hạn mức

1.000.000  -  10.000.000đ

Kỳ hạn

7 ngày - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

18,3%/năm

Chọn khoản vay này