redbag.vn

Hạn mức

20

triệu


Lãi suất

1.5

%/tháng

Kỳ hạn

10 ngày - 12 tháng

Độ tuổi

20 - 70

Thời gian giải ngân

2 giờ

★★★★(4.8/5)