Hạn mức

20

triệu


Lãi suất

1.5

%/tháng

Kỳ hạn

10 ngày - 12 tháng

Độ tuổi

19 - 70

Thời gian giải ngân

2 giờ

Nhận tối đa 4 triệu, lãi suất 0%, và tính 70 nghìn phí dịch vụ tư vấn nếu tất toán khoản vay đầu tiên trong 10 ngày.