redbag.vn

Hạn mức

20

triệu


Lãi suất

1.5

%/tháng

Kỳ hạn

10 ngày - 12 tháng

Độ tuổi

20 - 70

Thời gian giải ngân

Trong ngày

★★★★(4.8/5) Chỉ CMND/CCCD vay lần đầu 4 Triệu 0% lãi trong 10 ngày, 2 giờ nhận tiền