Hạn mức

2

tỷ


Lãi suất

1

%/tháng

Kỳ hạn

3 - 36 tháng

Độ tuổi

18 - 65

Thời gian giải ngân

30 phút