Hạn mức

1.000.000  -  2.000.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 36 tháng

% lãi suất tham khảo

1 - 1.5%/tháng

Chọn khoản vay này