redbag.vn

Kỳ hạn

7 ngày - 6 tháng

Vay lần đầu

1.000.000đ

Lần đầu vay lãi 0.01% nếu có tài khoản ATM, 15 phút có tiền và 3 ngày ân hạn.