Hạn mức

10

triệu


Lãi suất

1

%/tháng

Kỳ hạn

7 ngày - 6 tháng

Độ tuổi

18 - 70

Thời gian giải ngân

Trong vòng 24 giờ

Cơ hội Trúng xe Honda PCX và Iphone 13. Lãi suất 0.01% cho khách hàng mới.