Hạn mức

3.000.000  -  30.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 12 tháng

% lãi suất tham khảo

1.5%/tháng

Chọn khoản vay này