Hạn mức

5

triệu


Lãi suất

1.1

%/tháng

Kỳ hạn

1 - 5 tháng

Độ tuổi

18 - 25

Thời gian giải ngân

Vay sinh viên, lãi suất từ 0% đến 1,1%/tháng.