redbag.vn

Hạn mức

10

triệu


Lãi suất

2

%/tháng

Kỳ hạn

3 - 6 tháng

Độ tuổi

20 - 60

Thời gian giải ngân

Chỉ hỗ trợ đăng ký qua điện thoại. Ưu tiên vay lần đầu Kamo