redbag.vn

Kỳ hạn

3 - 12 tháng

Vay lần đầu

3.000.000đ

0% lãi suất nếu thanh toán vào ngày thanh toán đầu tiên (30 ngày)