redbag.vn

Kỳ hạn

3 - 6 tháng

Vay lần đầu

2.000.000đ

24-60 tuổi, CMND chính chủ, hỗ trợ nợ xấu dưới 30 điểm