redbag.vn

Hạn mức

15

triệu


Lãi suất

0.3

%/tháng

Kỳ hạn

7 ngày - 36 tháng

Độ tuổi

18 - 70

Thời gian giải ngân

Trong ngày