redbag.vn

Hạn mức

300

triệu


Lãi suất

1.7

%/tháng

Kỳ hạn

1 - 36 tháng

Độ tuổi

20 - 65

Thời gian giải ngân

Trong ngày