redbag.vn

Hạn mức

90

triệu


Lãi suất

1.67

%/tháng

Kỳ hạn

3 - 6 tháng

Độ tuổi

18 - 65

Thời gian giải ngân

2 - 7 ngày