Hạn mức

90

triệu


Lãi suất

1.7

%/tháng

Kỳ hạn

3 - 36 tháng

Độ tuổi

18 - 65

Thời gian giải ngân

3 đến 5 ngày

Chỉ dành cho khách hàng số điện thoại Viettel.