redbag.vn

Hạn mức

50

triệu


Lãi suất

1.25

%/tháng

Kỳ hạn

3 - 6 tháng

Độ tuổi

22 - 50

Thời gian giải ngân

Trong ngày