Hạn mức

15.000.000  -  200.000.000đ

Kỳ hạn

0 - 36 tháng

% lãi suất tham khảo

Miễn lãi 45 ngày

Chọn thẻ này