redbag.vn

Hạn mức

25

triệu


Lãi suất

3

%/tháng

Kỳ hạn

3 - 36 tháng

Độ tuổi

18 - 55

Thời gian giải ngân

0% LÃI SUẤT trong 7 ngày đầu tiên kể từ ngày kích hoạt thẻ - Không phí thường niên - Không phí mở thẻ - Không phí tất toán trước hạn