redbag.vn

Kỳ hạn

3 - 36 tháng

Vay lần đầu

25.000.000đ

0% LÃI SUẤT trong 7 ngày đầu tiên kể từ ngày kích hoạt thẻ - Không phí thường niên - Không phí mở thẻ - Không phí tất toán trước hạn