redbag.vn

Hạn mức

10

triệu


Lãi suất

0.9

%/tháng

Kỳ hạn

10 ngày - 2 tháng

Độ tuổi

20 - 60

Thời gian giải ngân

8 phút