Vay tín chấp với lãi suất ưu đãi

Hình thức vay tín chấp không cần tài sản đảm bảo, các đơn vị tài chính uy tín thường duyệt hồ sơ dựa trên điểm tín dụng cao.

Những khoản vay tín chấp phù hợp với bạn.

Hạn mức

3.000.000 - 15.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

1%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

500.000 - 15.000.000đ

Kỳ hạn

7 ngày - 12 tháng

% lãi suất tham khảo

1%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 10.000.000đ

Kỳ hạn

7 ngày - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

1.5%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

500.000 - 18.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

1,2%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 17.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

1%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

100.000 - 20.000.000đ

Kỳ hạn

10 ngày - 12 tháng

% lãi suất tham khảo

1,5%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 10.000.000đ

Kỳ hạn

7 ngày - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

1%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

500.000 - 10.000.000đ

Kỳ hạn

7 ngày - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

1%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

500.000 - 30.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 4 tháng

% lãi suất tham khảo

0%

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

500.000 - 10.000.000đ

Kỳ hạn

7 ngày - 65 ngày

% lãi suất tham khảo

1,5%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 10.000.000đ

Kỳ hạn

7 ngày - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

1%/ngày

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 15.000.000đ

Kỳ hạn

10 ngày - 12 tháng

% lãi suất tham khảo

2.5%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

500.000 - 5.000.000đ

Kỳ hạn

30 ngày - 5 tháng

% lãi suất tham khảo

1.1%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

500.000 - 15.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

1%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 17.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

1%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

500.000 - 10.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 4 tháng

% lãi suất tham khảo

1%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

20.000.000 - 200.000.000đ

Kỳ hạn

12 tháng - 60 tháng

% lãi suất tham khảo

1.3%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 10.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

1.5%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

500.000 - 15.000.000đ

Kỳ hạn

7 ngày - 36 tháng

% lãi suất tham khảo

0.3%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

500.000 - 10.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 4 tháng

% lãi suất tham khảo

1%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 80.000.000đ

Kỳ hạn

30 ngày - 36 tháng

% lãi suất tham khảo

1.67%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 80.000.000đ

Kỳ hạn

12 tháng - 36 tháng

% lãi suất tham khảo

1.67%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

500.000 - 10.000.000đ

Kỳ hạn

10 ngày - 70 ngày

% lãi suất tham khảo

0.9%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

100.000 - 20.000.000đ

Kỳ hạn

10 ngày - 12 tháng

% lãi suất tham khảo

1,5%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

250.000 - 15.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

1%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

500.000 - 10.000.000đ

Kỳ hạn

4 tháng - 12 tháng

% lãi suất tham khảo

0.3%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 15.000.000đ

Kỳ hạn

10 ngày - 12 tháng

% lãi suất tham khảo

2.5%/ tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

10.000.000 - 300.000.000đ

Kỳ hạn

12 tháng - 48 tháng

% lãi suất tham khảo

1.5%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

500.000 - 15.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

1%tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

3.000.000 - 30.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 12 tháng

% lãi suất tham khảo

1.5%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

2.000.000 - 70.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 36 tháng

% lãi suất tham khảo

1,7%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

0 - 100.000.000đ

Kỳ hạn

0 - 36 tháng

% lãi suất tham khảo

2.42%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 10.000.000đ

Kỳ hạn

60 ngày - 12 tháng

% lãi suất tham khảo

1%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

500.000 - 15.000.000đ

Kỳ hạn

7 ngày - 12 tháng

% lãi suất tham khảo

1%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

5.000.000 - 25.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 36 tháng

% lãi suất tham khảo

3%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

100.000 - 10.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

10,95%/năm

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

50.000.000 - 1.600.000.000đ

Kỳ hạn

0 - 12 tháng

% lãi suất tham khảo

1,2%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 70.000.000đ

Kỳ hạn

30 ngày - 12 tháng

% lãi suất tham khảo

4.5%

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 15.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 24 tháng

% lãi suất tham khảo

1,5%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 15.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 24 tháng

% lãi suất tham khảo

1,5%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 15.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 24 tháng

% lãi suất tham khảo

1.5%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

10.000.000 - 70.000.000đ

Kỳ hạn

6 tháng - 36 tháng

% lãi suất tham khảo

1.71%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Giải đáp các câu hỏi thường gặp với vay tín chấp

 

Q: Thủ tục vay tín chấp cần những gì?

Với hình thức vay này bạn chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc cà vẹt xe (Đăng ký xe). Vì đây là giấy tờ duy nhất bạn xuất trình (bản cứng hoặc file ảnh) nên mọi thông tin cần phải chính xác tránh giả mạo. Khi làm thủ tục vay tín chấp bạn có thể làm online hoặc trực tiếp tại chi nhánh.

Nếu bạn là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cần số tiền lớn thì bạn phải có một số giấy tờ chứng minh thu nhập hoặc báo cáo tài chính tùy vào yêu cầu của ngân hàng hay tổ chức cho vay tín chấp.

 

Q: Vay tín chấp nhận tiền ở đâu?

Hình thức phổ biến được nhiều người lựa chọn là đăng ký vay tín chấp online bạn có thể chọn hình thức giải ngân vào tài khoản ngân hàng hoặc nhận tiền mặt trực tiếp tại chi nhánh.

 

Q: Hạn mức có cao không?

Thông thường những khoản vay tín chấp là ngắn hạn và với hạn mức thấp từ 10 - 15 triệu trong vòng 12 tháng. Tuy nhiên, nếu điểm tín dụng cá nhân tốt, không nợ xấu thì bạn hoàn toàn có thể đề xuất mức vay cao hơn. Nếu cần vốn kinh doanh, mua nhà thì trong thời hạn trên 12 tháng thì bạn phải có tài sản đảm bảo như gói vay thế chấp thông thường.

 

Q: Lãi suất như thế nào?

Khi chuẩn bị vay tín chấp, bạn cần hiểu thấu đáo về lãi suất vay của gói sản phẩm. Đa số các ngân hàng và công ty tài chính tại Việt Nam đưa ra lãi suất cho vay hàng năm là 14% đến 60%. Lãi suất này dao động tùy theo số tiền bạn muốn vay và thời hạn trả nợ. Ngoài lãi suất vay tín chấp, còn có các loại phí liên quan mà bạn cần phải lưu ý. Các phí này gồm phí giải ngân (áp dụng mỗi khi bạn nhận được khoản tiền vay), phí trả nợ trước hạn hay phí trả nợ quá hạn, và phí thay đổi điều khoản vay.

Q: Vay tín chấp nhận tiền ở đâu?

Hình thức phổ biến được nhiều người lựa chọn là đăng ký vay tín chấp online bạn có thể chọn hình thức giải ngân vào tài khoản ngân hàng hoặc nhận tiền mặt trực tiếp tại chi nhánh.

 

Q: Ai có thể đăng ký vay tín chấp?

Thông thường để vay được tiền chỉ cần bạn là công dân Việt Nam và đang trong độ tuổi lao động, có thu nhập hoặc lương qua tài khoản ngân hàng. Mức tối thiểu để được duyệt giải ngân tùy thuộc vào chính sách và lĩnh vực công việc mà bạn đang làm. ví dụ như nhân viên Nhà nước, chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, v.v...

 

Q: Các loại lãi suất khác nhau có ý nghĩa như thế nào?

Có hai loại lãi suất mà bạn cần phải chú ý khi so sánh các khoản vay - lãi tính trên dư nợ ban đầu (lãi suất gốc hoặc lãi suất phẳng) và lãi tính trên dư nợ giảm dần.

1. Lãi trên dư nợ ban đầu:

Là lãi suất tính trên dư nợ gốc được tính cố định hàng tháng cho tới khi nào hết thời hạn hợp đồng. Nói cách khác, số tiền phải thanh toán cho lãi suất khoản vay của bạn vẫn không đổi trong thời gian vay.

2. Lãi trên dư nợ giảm dần:

Là lãi suất tính theo số dư nợ gốc còn lại sau khi thanh toán một phần cho ngân hàng mỗi tháng. Mặc dù hai loại hình thức lãi suất này khác nhau về cách hiểu nhưng tổng số tiền khách hàng phải trả khi hết thời hạn hợp đồng thì hoàn toàn giống nhau với mức chênh lệch không đáng kể. Chú ý rằng bản thân lãi suất trong một kỳ hạn vay có thể cố định hoặc thả nổi dựa trên quy định khác nhau của các ngân hàng.

 

Bắt đầu tìm kiếm khoản vay phù hợp nhất với bạn ngay hôm nay 

TÌM KIẾM KHOẢN VAY