Chính sách bảo mật


RedBag tạo ra chính sách bảo mật này để thể hiện cam kết của chúng tôi về quyền được bảo mật Dữ liệu cá nhân đối với Người dùng của trang web này và Đối tác của RedBag.

Chính sách bảo mật này quyết định cách thức RedBag thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ và quản lý thông tin được thu thập từ Người dùng trang web của mình và Đối tác của RedBag.

Biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân của Người dùng và Đối tác

RedBag cam kết phát triển mối quan hệ lâu dài với Người dùng và Đối tác dựa trên niềm tin. Với mục tiêu này, RedBag cam kết làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo tính bảo mật với dữ liệu thông tin của Người dùng. 

RedBag chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu cá nhân của Người dùng. RedBag cam kết sẽ không:

 • Không sửa đổi dữ liệu Người dùng/Đối tác mà không có sự đồng ý của Người dùng/Đối tác hoặc không phải vì mục đích khắc phục lỗi hay sự cố.
 • Không tiết lộ dữ liệu Người dùng/ Đối tác trừ trường hợp phải tuân theo quy định của Pháp luật hoặc được Người dùng/Đối tác cho phép.
 • Không truy cập vào dữ liệu hoặc làm thay đổi dữ liệu của Người dùng/Đối tác, trừ trường hợp được Người dùng/Đối tác cho phép và cung cấp thông tin tài khoản hoặc theo yêu cầu của Người dùng/Đối tác khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ.

RedBag chịu trách nhiệm bảo mật mọi thông tin về dữ liệu của Người dùng/Đối tác và tuyệt đối không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoại trừ các Đối tác của RedBag để khắc phục sự cố cho Người dùng/Đối tác và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của RedBag theo thỏa thuận của RedBag và Người dùng/Đối tác; Yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật. RedBag không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của người dùng do Người dùng/Đối tác vô tình hoặc cố ý gây ra.

Các thông tin chúng tôi thu thập

Để Chúng tôi có thể xử lý các yêu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu (sau đây gọi là Người dùng) (bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan).

Các thông tin cá nhân của Người dùng/Đối tác được RedBag thu thập qua liên kết API của các Đối tác của RedBag.

Ngoài ra, thông tin cá nhân từ Người dùng/Đối tác cũng sẽ được RedBag ghi nhận khi Người dùng/Đối tác đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ của RedBag hay trong các trường hợp khác mà Người dùng/Đối tác được mời để tình nguyện cung cấp thông tin. Tất cả các thông tin này được sử dụng với mục đích xây dựng các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ cho Người dùng/Đối tác.

Dữ liệu chúng tôi thu thập là thông tin nhận dạng cá nhân bạn, tất cả thông tin về sản phẩm và các số liệu liên quan đến sản phẩm và thông tin cá nhân của Người dùng/Đối tác gồm có:

 • Thu thập, xử lý và lưu trữ bất kỳ thông tin nào Người dùng/Đối tác tự nguyện cung cấp:
 • Thông tin cá nhân cơ bản: họ tên, email, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, địa chỉ liên hệ, tính trạng hôn nhân, số chứng minh nhân dân, số căn cước công dân, ngày cấp chứng minh nhân dân, ngày cấp căn cước công dân,...
 • Thông tin công việc: tên nghề nghiệp, bộ phận, tên công ty, địa chỉ công ty, số điện thoại công ty, thời gian công tác, mức thu nhập, hình thức nhận lương, hình thức ký kết lao động,...
 • Thông tin hình ảnh cá nhân: hình ảnh đại diện, ảnh chân dung, ảnh thông tin các loại giấy tờ nếu có (căn cước công dân, chứng minh nhân dân),...
 • Thông tin thanh toán: tên ngân hàng, họ tên chủ tài khoản/thẻ, số tài khoản, số thẻ,...
 • Thông tin về mối quan hệ với gia đình hoặc bạn bè: họ tên, mối quan hệ, số điện thoại,...
 • Thông tin về vị trí Người dùng được xác định qua dịch vụ định vị,..
 • Thông tin về các tìm kiếm bạn thực hiện, giao dịch và các tương tác khác với bạn trên các dịch vụ của RedBag.
 • Thông tin về các cookie mà Người dùng/Đối tác cho phép: địa chỉ IP, ID thiết bị, loại trình duyệt, duyệt thông tin, hệ điều hành, các liên kết hoặc URL giới thiệu hoặc được giới thiệu.
 • Thông tin cung cấp bởi những người truy cập vào trang web này và từ các Đối tác của RedBag và từ các cá nhân tham gia vào các cuộc thi hoặc chương trình khuyến mại (trực tuyến/điện thoại hoặc trực tiếp tại RedBag). Chúng tôi chỉ thu thập thông tin từ những cá nhân tình nguyện. Thông tin sẽ được sử dụng để chúng tôi gửi thông báo/giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu tiếp thị khác mà chúng tôi cho là phù hợp với nhu cầu của các Người dùng/Đối tác trên. Chúng tôi cũng có thể mời những cá nhân truy cập trang web RedBag tham gia vào các nghiên cứu/khảo sát thị trường và các hoạt động tương tự khác.
 • Thông tin cung cấp bởi những nguồn của bên thứ ba, mà Người dùng/Đối tác đồng ý việc chia sẻ/cung cấp dữ liệu cá nhân, hoặc những nguồn mà việc thu thập được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép. 

Tất cả các thông tin cá nhân, lịch sử hoạt động của Người dùng RedBag đồng bộ được từ cổng API của các đối tác của RedBag.

RedBag cũng có thể thu thập thông tin về cách Người dùng truy cập trang web bằng ID theo dõi duy nhất cho mỗi Người dùng thông qua việc sử dụng Cookie.

Mục đích sử dụng các dữ liệu cá nhân đã thu thập

RedBag có thể xử lý dữ liệu cá nhân cho một hoặc nhiều mục đích sau đây:

Xác minh tính chính xác, đầy đủ của các thông tin được Người dùng/Đối tác cung cấp; xác định hoặc xác thực danh tính của Người dùng/Đối tác và thực hiện quy trình xác thực Người dùng/Đối tác;

 • Xử lý việc đăng ký của Người dùng/Đối tác đối với bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào do RedBag đề xuất hoặc cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm của bên thứ ba như sản phẩm đầu tư hoặc bảo hiểm);
 • Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ do RedBag/Đối tác/ các thành viên trong Công ty cổ phần công nghệ RIO Việt Nam đề xuất hoặc cung cấp;
 • Liên hệ với Người dùng/Đối tác nhằm trao đổi thông tin, giao các hóa đơn, các sao kê, các báo cáo hoặc các tài liệu khác có liên quan;
 • Thông báo cho Người dùng/Đối tác các thông tin về quyền lợi, thay đổi các tính năng của sản phẩm, dịch vụ;
 • Gửi thư ngỏ/thư cảm ơn, giới thiệu sản phẩm mới, gợi ý sản phẩm của RedBag mà RedBag cho là phù hợp với Người dùng hoặc các chương trình khuyến mại của RedBag/Đối tác tới Người dùng/Đối tác;
 • Quản lý và đánh giá các hoạt động kinh doanh bao gồm thiết kế, cải tiến và nâng cao chất lượng các các sản phẩm, dịch vụ của RedBag hoặc thực hiện các hoạt động truyền thông tiếp thị;
 • Lập các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động hoặc các loại báo cáo liên quan khác theo quy định pháp luật;
 • Tiến hành kiểm tra với cơ quan đăng ký chặn cuộc gọi hoặc tương tự (nếu có);
 • Thực hiện nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến bất kỳ các sản phẩm, dịch vụ nào do RedBag/Đối tác của RedBag cung cấp (dù được thực hiện bởi RedBag hay một bên thứ ba khác mà RedBag hợp tác) mà có thể liên quan đến Người dùng/Đối tác;
 • Bảo vệ lợi ích hợp pháp của RedBag và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan;
 • Ngăn chặn hoặc giảm thiểu mối đe dọa đối với tính mạng, sức khỏe của người khác và lợi ích công cộng;
 • Để đáp ứng, tuân thủ các chính sách nội bộ của RedBag, các thủ tục và bất kỳ quy tắc, quy định, hướng dẫn, chỉ thị hoặc yêu cầu được ban hành bởi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật;
 • Để đánh giá bất kỳ yêu cầu mua lại, tiến hành giao dịch mua lại, chuyển giao việc kinh doanh và/hoặc tài sản, chuyển giao hoặc chuyển nhượng quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ theo (những) hợp đồng giữa Người dùng/Đối tác với RedBag;
 • Để bảo vệ hoặc thực thi các quyền của RedBag/Đối tác của RedBag, bao gồm việc để thu các khoản phí, lệ phí và/hoặc để thu hồi bất kỳ khoản nợ nào, theo bất kỳ thỏa thuận nào giữa Người dùng/Đối tác và RedBag;
 • Cho các nhà cung cấp/các bên cung cấp dịch vụ/Đối tác của RedBag để thực hiện dịch vụ cho Người dùng và hoặc RedBag;
 • Cho bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn và/hoặc các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Để thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc cung cấp, vận hành, xử lý và quản lý của RedBag đối với các sản phẩm, dịch vụ cho Người dùng/Đối tác;
 • Để phục vụ các mục đích khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của RedBag mà RedBag cho là phù hợp tại từng thời điểm; và
 • Các mục đích hợp lý khác có liên quan đến những mục đích được nêu trên;

Trong trường hợp bạn sử dụng liên kết trên website của RedBag để truy cập các trang web khác, đề nghị bạn đọc kỹ các chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các trang web đó. Với một số dịch vụ RedBag yêu cầu người dùng phải đăng ký. Chúng tôi có thể dùng thông tin này để gửi thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ thông qua Email.

Trong trường hợp bạn đăng ký sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng do các bên thứ ba cung cấp thì các thông tin đó có thể được chia sẻ với các khách hàng của RedBag (các nhà tài trợ) để họ có thể gửi thông tin hoặc đồ khuyến mãi tới người dùng liên quan đến các dịch vụ và bạn đã đăng ký.

RedBag sẽ yêu cầu sự cho phép từ Người dùng/Đối tác trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của Người dùng/Đối tác cho mục đích khác ngoài các mục đích đã được nêu tại Chính sách bảo mật này.

Cookies là gì?

Cookie là một phần dữ liệu được lưu trữ trên máy tính của Người dùng gắn liền với thông tin về người dùng. Chúng tôi có thể sử dụng cả cookie ID phiên và cookie liên tục. Đối với cookie ID phiên, khi bạn đóng trình duyệt hoặc đăng xuất, cookie sẽ chấm dứt và bị xóa. Cookie liên tục là một tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn trong một khoảng thời gian dài. Tệp trợ giúp của trình duyệt của bạn chứa thông tin và hướng dẫn để xóa cookie liên tục.

Cookie ID phiên có thể được RedBag sử dụng để theo dõi tùy chọn của người dùng trong khi người dùng đang truy cập trang web. Chúng cũng giúp giảm thiểu thời gian tải và tiết kiệm xử lý máy chủ. Các cookie liên tục có thể được RedBag sử dụng để lưu trữ cho dù (ví dụ) bạn có muốn nhớ mật khẩu của mình hay không và các thông tin khác. Cookies được sử dụng trên trang web RedBag không chứa thông tin nhận dạng cá nhân.

Giống như hầu hết các trang web tiêu chuẩn, chúng tôi sử dụng các tệp nhật ký. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), trang giới thiệu/ thoát, loại nền tảng, dấu ngày/ giờ và số lần nhấp để phân tích xu hướng, quản trị trang web, theo dõi chuyển động của người dùng trong tổng hợp và thu thập thông tin nhân khẩu học rộng để sử dụng tổng hợp.

RedBag có thể sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân do RedBag thu thập để liên hệ với người dùng về các sản phẩm và dịch vụ do RedBag hay bởi các chi nhánh, nhà thầu độc lập và đối tác kinh doanh đáng tin cậy cung cấp (với sự đồng ý của người dùng). Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này cho mục đích nghiên cứu về hiệu quả của các dịch vụ web, tiếp thị, quảng cáo và bán hàng. RedBag sẽ không chia sẻ thông tin này với bên thứ ba miễn phí hoặc bằng cách bán nó, trừ khi bạn ủy quyền cụ thể cho những tiết lộ đó.

RedBag có thể tiết lộ dữ liệu tổng hợp, ẩn danh dựa trên thông tin được thu thập từ người dùng cho các nhà đầu tư và đối tác tiềm năng. Trong những trường hợp như vậy, chỉ thông tin thống kê sẽ được tiết lộ và dữ liệu nhận dạng cá nhân sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. Trong trường hợp RedBag được bán, thông tin được thu thập từ người dùng có thể được chuyển đến chủ sở hữu mới.

Trong một số trường hợp, RedBag có thể thu hút các bên thứ ba, bao gồm các công ty con và công ty liên kết của riêng mình, để bảo quản, phân tích hoặc lưu trữ hoặc thao tác dữ liệu mà RedBag nhận được từ người dùng của mình. Trong tất cả các trường hợp này, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sẽ được yêu cầu xử lý tất cả các dữ liệu đó với nguyên tắc bảo mật như RedBag và họ cũng sẽ bị cấm tiết lộ dữ liệu đó cho bất kỳ người nào hoặc bên nào, trừ khi có quy định khác trong Chính sách bảo mật này.

Các nhà cung cấp bên thứ ba, ví dụ như Google, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên các lượt truy cập trước đó của Người dùng vào trang web của RedBag. Việc nhà cung cấp bên thứ ba sử dụng cookie quảng cáo sẽ cho phép nhà cung cấp bên thứ ba và các đối tác của nhà cung cấp bên thứ ba phân phát quảng cáo đến Người dùng của RedBag dựa trên việc Người dùng truy cập vào trang web của RedBag. Người dùng có thể chọn không xem quảng cáo được cá nhân hóa bằng cách truy cập vào Cài đặt quảng cáo.

Các nhà tài trợ của chúng tôi cũng dùng Cookie để chắc chắn về số lượt truy cập của các bạn tới các banner của họ trên RedBag. Các nhà tài trợ có thể dùng thông tin này để thay đổi các chính sách quảng cáo trên RedBag để đạt được hiệu quả cao nhất cho các chương trình của họ (Dựa vào trang có số lượng vào nhiều nhất để đặt banner là 1 ví dụ). Bạn có toàn quyền lựa chọn có cho phép Cookie thay đổi thông tin về trình duyệt của bạn hay không.

Bạn cũng có thể chọn từ chối tất cả các Cookie được gửi đến. Nếu bạn chọn như vậy có thể một số tính năng của RedBag cũng như các web khác sẽ không hoạt động tốt.

Sự đồng ý và thay đổi của Người dùng với dữ liệu cá nhân đã cung cấp cho RedBag

Người dùng có các quyền sau đây: (i) Quyền được biết; (ii) Quyền đồng ý; (iii) Quyền truy cập; (iv) Quyền rút lại sự đồng ý; (v) Quyền xóa dữ liệu; (vi) Quyền hạn chế xử lý dữ liệu; (vii) Quyền cung cấp dữ liệu; (viii) Quyền phản đối xử lý dữ liệu; (ix) Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; (x) Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; (xi) Quyền tự bảo vệ và các quyền có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp Người dùng rút lại sự đồng ý của mình, yêu cầu xóa dữ liệu và/hoặc thực hiện các quyền có liên quan khác đối với bất kỳ hoặc tất cả các dữ liệu cá nhân của Người dùng, và tuỳ thuộc vào bản chất yêu cầu của Người dùng, RedBag có thể sẽ xem xét và quyết định về việc không tiếp tục cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của RedBag cho Người dùng.

Các hành vi được thực hiện bởi Người dùng theo quy định này sẽ được xem là sự đơn phương chấm dứt từ phía Người dùng cho bất kỳ mối quan hệ nào giữa Người dùng với RedBag, và hoàn toàn có thể dẫn đến sự vi phạm nghĩa vụ hoặc các cam kết theo hợp đồng giữa Người dùng với RedBag, đồng thời RedBag bảo lưu các quyền và biện pháp khắc phục hợp pháp của RedBag trong những trường hợp đó.

Theo đó, RedBag sẽ không chịu trách nhiệm đối với Người dùng cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh, và các quyền hợp pháp của RedBag sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản, hoặc cấm đoán đó. 

RedBag cung cấp tính năng biên tập thông tin trong tài khoản cá nhân thông qua trang Tài khoản của tôi trên website RedBag.

Người dùng có thể chủ động thêm, sửa, xóa thông tin tài khoản, rút lại sự đồng ý sử dụng dữ liệu cá nhân hoặc yêu cầu RedBag xóa tài khoản của Người dùng bằng cách liên hệ với RedBag qua email tại trang Liên hệ trên website RedBag.

Nội dung hoặc các dữ liệu mà Người dùng đã cung cấp cho chúng tôi không nằm trong tài khoản cá nhân của Người dùng, chẳng hạn các bài viết (post) trên diễn đàn, có thể tiếp tục nằm trên web của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của Người dùng đã bị xóa. Xin vui lòng đọc kỹ Quy định sử dụng để có thêm thông tin.

Lưu trữ dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân của Người dùng/Đối tác do RedBag lưu trữ sẽ được bảo mật. RedBag sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Người dùng/Đối tác.

RedBag sẽ áp dụng các tiêu chuẩn về bảo mật dữ liệu trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

RedBag lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người dùng/Đối tác trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích theo Điều khoản và điều kiện chung về Bảo vệ dữ liệu cá nhân này, trừ khi thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân lâu hơn được yêu cầu hoặc cho phép bởi các quy định pháp luật hiện hành.

​​Thông tin liên hệ xử lý dữ liệu cá nhân

Trường hợp Người dùng/Đối tác có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách bảo mật về bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc các vấn đề liên quan đến quyền của chủ thể dữ liệu hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng/Đối tác, vui lòng liên hệ RedBag qua địa chỉ email info@redbag.vn.