Điều khoản và điều kiện RedBag


Điều 1: Giải thích từ ngữ

 1. RedBag/ Website RedBag: là trang web về sản phẩm tư vấn tài chính của Công ty Cổ phần Công nghệ RIO Việt Nam (RIO Vietnam Joint Stock Company).
 2. Người dùng/Khách hàng/KH: Là Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ, sản phẩm từ RedBag và các đối tác uy tín hợp tác với RedBag, bao gồm cả khách hàng đã đăng ký tài khoản.
 3. Đối tác: Là những doanh nghiệp, công ty được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh có sản phẩm hợp tác với RedBag.
 4. Sản phẩm/Sản phẩm tại RedBag: RedBag hợp tác với các đối tác uy tín để giúp khách hàng tìm kiếm, so sánh và lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng hồ sơ cá nhân.
 5. Thiết bị giao dịch: Là thiết bị điện tử đủ tiêu chuẩn về phần mềm và phần cứng sử dụng cho việc thực hiện thao tác trên RedBag. Thiết bị bao gồm máy tính, điện thoại, máy tính bảng và các thiết bị điện tử khác theo quy định.
 6. Tên đăng nhập: Là ký tự để Người dùng/Đối tác dùng để truy cập vào tài khoản đã đăng ký tại RedBag.
 7. Mật khẩu: Là các ký tự nhận dạng do Người dùng/Đối tác chịu trách nhiệm quản lý và bảo mật để sử dụng tại RedBag.
 8. Mã xác nhận (OTP – One Time Password) (nếu có): Là mật khẩu dùng một lần, mật khẩu này được cấp cho Người dùng/Đối tác xác nhận thao tác, giao dịch qua phương tiện yêu cầu (cái này RedBag chưa có).
 9. Điều khoản và Điều kiện/Điều khoản và điều kiện đăng ký và sử dụng dịch vụ RedBag: Là các điều khoản ổn định do RedBag công bố từng thời kỳ để áp dụng chung cho Người dùng/Đối tác đăng ký và sử dụng dịch vụ RedBag. Điều khoản và điều kiện này được RedBag thông báo công khai theo quy định của Pháp luật. Nếu Đăng ký tài khoản thành viên hoặc sử dụng dịch vụ và sản phẩm tại RedBag, Người dùng/ Đối tác cần đồng ý Điều kiện và Điều khoản, và Chính sách bảo mật của RedBag.
 10. Chủ thể dữ liệu: Là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh.
 11. Dữ liệu cá nhân: Là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
  a. Dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm:
  - Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
  - Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
  - Giới tính;
  - Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
  - Quốc tịch;
  - Hình ảnh của cá nhân;
  - Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
  - Tình trạng hôn nhân;
  - Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
  - Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
  - Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể mà không thuộc trường hợp dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
  b. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm: Là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm:
  - Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo;
  - Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;
  - Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;
  - Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;
  - Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;
  - Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;
  - Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
  - Thông tin giao dịch và thông tin được hàm chứa trong bất kỳ (các) tài khoản mà Khách hàng có thể mở với Ngân hàng, cho dù là tài khoản riêng hay đồng sở hữu với bất kỳ bên nào khác, thể loại sản phẩm và/ hoặc dịch vụ mà Khách hàng đăng ký với Ngân hàng và các dữ liệu cần thiết khác liên quan đến Khách hàng và (các) giao dịch của Khách hàng với Ngân hàng, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin định danh khách hàng (có thể bao gồm chữ ký, vân tay, ảnh khuôn mặt, và các đặc điểm sinh trắc học khác), thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi; và/hoặc các thông tin khác liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng;
  - Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;
  - Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.
 12. Xử lý dữ liệu cá nhân: Là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.
 13. Sự đồng ý của chủ thể dữ liệu là việc thể hiện rõ ràng, tự nguyện, khẳng định việc cho phép sử dụng dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu.
 14. Bảo vệ dữ liệu cá nhân là hoạt động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến dữ liệu cá nhân theo quy định của Pháp luật.

Điều 2: Dịch vụ cung cấp

RedBag cung cấp những thông tin và phương pháp quản lý tài chính hiệu quả cho Người dùng.

 • Đối với Người dùng: RedBag hỗ trợ Người dùng có thể tìm kiếm, so sánh và lựa chọn, đăng ký sản phẩm phù hợp nhất dựa trên những thông tin của từng cá nhân. Sản phẩm bao gồm nhưng không giới hạn các Khoản vay, sản phẩm từ Ngân hàng, Thẻ tín dụng và các loại Bảo hiểm, Đầu tư,... được cung cấp từ các Đối tác của RedBag. RedBag không trực tiếp cung cấp bất kỳ dịch vụ nào cho Người dùng.
 • Đối với Đối tác: RedBag hỗ trợ đối tác uy tín tiếp cận Khách hàng tiềm năng với chi phí thấp, đơn giản và hiệu quả. Các thông tin được hiển thị trên RedBag được tổng hợp từ: thông tin công khai của Đối tác trên Website/ Ứng dụng di động, thông tin thỏa thuận hợp tác riêng của Đối tác và RedBag,...

Điều 3: Tên đăng nhập, Mật khẩu và Bảo mật

 1. Khi Người dùng/Đối tác đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ tại RedBag, Người dùng/Đối tác sẽ được cung cấp tên đăng nhập và Mật khẩu để đăng nhập sử dụng dịch vụ. Người dùng/Đối tác quản lý thông tin Tên đăng nhập và Mật khẩu không được chia sẻ cho bên thứ ba. Theo từng thời kỳ, Người dùng/Đối tác nên thay đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn và Bảo mật tốt nhất cho tài khoản.
 2. Trong mọi trường hợp, Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu của Người dùng/Đối tác bị nhập sai quá số lần quy định của RedBag. Để tiếp tục sử dụng dịch vụ tại RedBag vui lòng liên hệ với RedBag qua thư điện tử (email).
 3. Người dùng/Đối tác có trách nhiệm bảo mật Tên đăng nhập, Mật khẩu và các yếu tố định danh khác đã đăng ký và do RedBag cung cấp. RedBag khuyến cáo một trong những biện pháp để bảo mật có thể là: không đưa các thông tin, điện thoại di động cho người khác; ghi nhớ thông tin; không đặt Mật khẩu đơn giản, trùng với các thông tin dễ đoán; không cho phép trình duyệt lưu Tên đăng nhập, Mật khẩu truy cập; không để người khác sử dụng trình duyệt trên các thiết bị đã thao tác sử dụng dịch vụ khi chưa đăng xuất khỏi màn hình; không sử dụng tài khoản thông qua các thiết bị giao dịch, mạng viễn thông miễn phí, công cộng và/hoặc không đảm bảo an ninh.
 4. Người dùng/Đối tác phải thông báo ngay cho RedBag để kịp thời xử lý khi Tên đăng nhập, Mật khẩu bị mất, bị đánh cắp, bị lộ hoặc nghi lộ bằng cách liên hệ với RedBag hoặc liên hệ trực tiếp đến các địa điểm RedBag để xử lý. Người dùng/Đối tác phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra trước khi thông báo bằng văn bản cho RedBag.

Điều 4: Truy cập và sử dụng RedBag

 1. Người dùng/Đối tác tự trang bị đầy đủ thiết bị giao dịch để có thể kết nối, truy cập và sử dụng dịch vụ RedBag.
 2. Thời gian truy cập và sử dụng dịch vụ RedBag là 24 giờ/ngày và 07 ngày/tuần. Tuy nhiên, RedBag không cam kết hoặc bảo đảm việc truy cập, sử dụng RedBag cũng như việc xử lý thao tác của Người dùng/Đối tác sẽ không bị gián đoạn hoặc không thực hiện được bởi việc ngưng hệ thống mà RedBag thông báo hoặc công bố trong từng thời kỳ; hoặc RedBag bị tác động bởi việc ngừng hoạt động, sai sót hoặc trì hoãn bởi các yếu tố khó khăn, trục trặc, xâm phạm bất hợp pháp về kỹ thuật để hoạt động, vận hành phần mềm, thiết bị của RedBag và/hoặc sự ngưng trệ, trì hoãn, chấm dứt cung ứng dịch vụ của Bên thứ ba và/ hoặc bất kỳ sự kiện bất khả kháng nào, sự kiện ngoài tầm kiểm soát và/hoặc khả năng thực hiện của RedBag. Theo đó, Người dùng/Đối tác hiểu và chấp nhận RedBag sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với các tổn thất, thiệt hại mà khách hàng gặp phải.
 3. Người dùng/Đối tác sử dụng Tên đăng nhập và Mật khẩu để đăng nhập, thực hiện thao tác trên RedBag của Người dùng/Đối tác được thực hiện theo các chỉ dẫn, trình tự, quy định thao tác trên RedBag. Người dùng/Đối tác có trách nhiệm cung cấp chính xác, đầy đủ và cập nhật tất cả thông tin mà RedBag yêu cầu.
 4. Người dùng/Đối tác hiểu rằng việc sử dụng RedBag là dịch vụ trực tuyến, do vậy RedBag chỉ có trách nhiệm kiểm tra các thông tin về Tên đăng nhập, Mật khẩu, Mã xác nhận và yếu tố xác nhận/định danh khác đã đăng ký và/hoặc do RedBag cấp để thực hiện thao tác sử dụng RedBag. RedBag không thể và không bắt buộc xác định các thông tin đó phải được khởi tạo và/hoặc chấp nhận từ chính Người dùng/Đối tác, theo đó Người dùng/Đối tác chấp nhận rằng bất cứ hành động nào truy cập và sử dụng dịch vụ tại RedBag bằng chính Tên đặng nhập, Mật khẩu của Người dùng/Đối tác và/hoặc kết hợp phương pháp xác thực khác do RedBag cung cấp cho Người dùng/Đối tác để thực hiện các thao tác thì các thao tác này được xem là do chính Người dùng/Đối tác tạo ra và Người dùng/Đối tác phải chịu trách nhiệm và rủi ro liên quan. Trường hợp Người dùng/Đối tác cho rằng có sự nhầm lẫn hoặc sai sót trong việc RedBag xử lý chỉ dẫn thao tác của Người dùng/Đối tác, Người dùng/Đối tác có thể liên lạc trực tiếp với RedBag để phối hợp giải quyết. Những vấn đề phát sinh có thể là:
 • Sự chậm trễ hoặc sai sót trong việc xử lý chỉ dẫn thao tác của Người dùng/Đối tác; hoặc
 • Có phát sinh thao tác đăng nhập tài khoản mà không do Người dùng/Đối tác thực hiện; hoặc
 • Có sự gian lận trong việc sử dụng dịch vụ tại RedBag.

Điều 5: Xử lý thao tác thực hiện trên RedBag

 1. Người dùng/Đối tác hiểu và chấp nhận rằng, tùy vào loại thao tác của Người dùng/Đối tác trên RedBag, việc xử lý các thao tác này có thể được thực hiện bởi RedBag hoặc RedBag với Bên thứ ba, theo đó thời gian xử lý các thao tác sẽ tuân thủ theo quy định của RedBag và Bên thứ ba tham gia xử lý thao tác đó.
 2. RedBag có quyền từ chối xử lý các thao tác của Người dùng/Đối tác nếu RedBag phát hiện hoặc nghi ngờ thao tác của Người dùng/Đối tác không hợp pháp, không hợp lệ, không đủ thông tin để xử lý.
 3. Người dùng/Đối tác không được hủy bỏ, thay đổi bất kỳ giao dịch nào đã được thực hiện thành công qua RedBag, trừ trường hợp được RedBag chấp thuận.
 4. Các dữ liệu, thông tin trên hệ thống RedBag là bằng chứng có giá trị pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa RedBag và Người dùng/Đối tác cho dù được ghi nhận dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều 6: Thay đổi, ngừng, chấm dứt sử dụng dịch vụ RedBag

 1. RedBag được quyền thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào sau khi thông báo trước cho Người dùng/Đối tác về việc thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ.
 2. Sau khi chấm dứt sử dụng dịch vụ RedBag, Người dùng/Đối tác không được tiếp tục sử dụng Tên đăng nhập, Mật khẩu và các thông tin khác do RedBag cung cấp.

Điều 7: Cam kết của Người dùng và Đối tác Tài chính

Người dùng và Đối tác xác nhận đã đọc và hiểu rõ nội dung của Bản điều khoản và điều kiện này. Người dùng và Đối tác đã được RedBag tư vấn, hướng dẫn, giải thích đầy đủ điều kiện, cách thức sử dụng, các rủi ro và chấp nhận các rủi ro phát sinh liên quan đến việc sử dụng RedBag.

Người dùng/Đối tác đồng ý nhận tin nhắn do RedBag gửi tới để thông báo bằng hình thức tin nhắn SMS và/hoặc tin nhắn trong tài khoản đã đăng ký và/hoặc thư điện tử: tình trạng sản phẩm đã đăng ký; OTP; sản phẩm, dịch vụ mới, khuyến mại; thông tin phục vụ thao tác trên RedBag và các thông tin khác phục vụ hoạt động của RedBag.

Người dùng/Đối tác đồng ý rằng:

 • Trừ khi thay đổi của Người dùng/Đối tác đã được RedBag xử lý, RedBag sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ qua địa chỉ email và/hoặc số điện thoại di động mà Người dùng/Đối tác đã đăng ký.
 • Tin nhắn được coi là đã gửi cho Người dùng/Đối tác nếu Bên thứ ba cung cấp dịch vụ mạng di động đã gửi tin nhắn đi.
 • RedBag không đảm bảo tính bảo mật của thông tin hoặc tin nhắn và không phải chịu trách nhiệm về việc thông tin hoặc tin nhắn bị truy cập hoặc sử dụng bởi người không có thẩm quyền.
 • Áp dụng mọi biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo an toàn khi kết nối, truy cập, phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng hoặc truy cập trái phép dịch vụ tại RedBag.
 • Để phục vụ cho việc thực hiện các yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc hoạt động của RedBag, Người dùng/Đối tác đồng ý RedBag được sử dụng, cung cấp, công bố các thông tin của Người dùng/Đối tác và/hoặc liên quan đến Người dùng/Đối tác.
 • Ngay cả khi đã ngừng, chấm dứt sử dụng dịch vụ RedBag, Người dùng/Đối tác vẫn phải chịu trách nhiệm đối với các thao tác trong thời gian sử dụng dịch vụ tại RedBag.

Điều 8: Phí Dịch vụ tại RedBag

Đối với Người dùng:

 • RedBag không tính phí các dịch vụ liên quan đến tìm kiếm, so sánh và gợi ý các sản phẩm trên RedBag.
 • RedBag không tính phí cung cấp tự động những thông tin sản phẩm và kiến thức liên quan cho Người dùng.

Đối với Đối tác:

 • RedBag dựa vào hình thức hợp tác với Đối tác để tính toán chi phí dựa theo hợp đồng đã thỏa thuận và cập nhật theo từng thời kỳ.

Điều 9: Bản quyền

 1. Công ty Cổ phần Công nghệ RIO Việt Nam là chủ sở hữu hợp pháp sản phẩm Tài chính RedBag. Công ty Cổ phần Công nghệ RIO Việt Nam cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho Người dùng/Đối tác và Người dùng/Đối tác chỉ là người sử dụng dịch vụ.
 2. Các thiết kế, biểu tượng, ngôn ngữ, hình ảnh, báo cáo và các thông tin khác do RedBag cung cấp là tài sản thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Công nghệ RIO Việt Nam. Bất kỳ sự sao chép, thay đổi, sửa chữa phải được sự chấp thuận của Công ty Cổ phần Công nghệ RIO Việt Nam.

Điều 10: Thay đổi nội dung các điều khoản và điều kiện

Công ty Cổ phần Công nghệ RIO Việt Nam có quyền thay đổi nội dung bản “Điều khoản và điều kiện” này bằng cách gửi thông báo thay đổi cho Người dùng và Đối tác. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về các Điều khoản và Điều kiện, RedBag sẽ thông báo tới Người dùng và Đối tác. RedBag có quyền từ chối/ ngừng cung cấp sản phẩm dịch vụ nếu như không nhận được sự đồng ý của Người dùng/Đối tác.

RedBag thông báo thay đổi Điều khoản và Điều kiện thông qua các hình thức:

 • Đăng tại Website của RedBag; hoặc
 • Gửi tới địa chỉ thư điện tử (e-mail) mà Người dùng và Đối tác đăng ký với RedBag; hoặc
 • Gửi tới địa chỉ Người dùng và Đối tác đã đăng ký với RedBag ngay sau khi có xác nhận của bưu điện về việc RedBag đã hoàn thành thủ tục gửi; hoặc
 • Gửi tới số điện thoại Người dùng và Đối tác đăng ký sử dụng dịch vụ.

Điều 11: Điều khoản chung

 1. RedBag và Người dùng, Đối tác cam kết thực hiện các điều khoản, điều kiện sử dụng sản phẩm Tài chính RedBag và các bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
 2. Trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên có thể thương lượng để giải quyết. Trong trường hợp không thể thương lượng được thì trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp được thực hiện tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 3. Các điều khoản và điều kiện này có hiệu lực kể từ ngày:
 • Người dùng sử dụng và đăng ký sử dụng dịch vụ cho đến khi Người dùng chấm dứt sử dụng dịch vụ.
 • Đối tác hợp tác với RedBag cho đến khi Đối tác ngừng hợp tác với RedBag.

Điều 12: Phạm vi áp dụng

Điều khoản và điều kiện này có hiệu lực áp dụng cho các Đối tác hợp tác hay Người dùng sử dụng và đăng ký tài khoản sử dụng các dịch vụ tài khoản của Người dùng tại RedBag.