Hạn mức

80

triệu


Lãi suất

1.7

%/tháng

Kỳ hạn

12 - 36 tháng

Độ tuổi

21 - 60

Thời gian giải ngân

3 - 5 ngày

Ưu tiên giải ngân cho số điện thoại Viettel.