redbag.vn

Hạn mức

100

triệu


Lãi suất

3.2

%/tháng

Phí thường niên

299 000đ

Thu nhập

10 000 000đ

Thời gian miễn lãi

45 ngày

Hoàn tiền đến 6% chi tiêu Shopee, 0.3% giao dịch khác. Tặng bảo hiểm mua sắm.