redbag.vn
4,9
star star star star star

50,035
đăng ký

Hạn mức redbag Số tiền tối đa bạn được dùng trước trả sau mỗi tháng, do ngân hàng phát hành thẻ quy định

600

triệu


Lãi suất

0

%/tháng

Phí thường niên redbag Mức phí hàng năm khách hàng phải trả để duy trì thẻ và sử dụng các dịch vụ thẻ tín dụng

699 000đ

Miễn lãi

55 ngày

0% lãi suất trọn đời, không giới hạn cho chi tiêu mua sắm