redbag.vn

Hạn mức

600

triệu


Lãi suất

0

%/tháng

Phí thường niên

699 000đ

Thu nhập

12 000 000đ

Thời gian miễn lãi

55 ngày

Đặc quyền ưu đãi 0% lãi suất trọn đời, không giới hạn cho chi tiêu mua sắm