redbag.vn
4,9
star star star star star

50,066
đăng ký

Hạn mức redbag Số tiền tối đa bạn được dùng trước trả sau mỗi tháng, do ngân hàng phát hành thẻ quy định

100

triệu


Lãi suất

3.29

%/tháng

Phí thường niên redbag Mức phí hàng năm khách hàng phải trả để duy trì thẻ và sử dụng các dịch vụ thẻ tín dụng

499 000đ

Miễn lãi

45 ngày

Hoàn tiền đến 10% tại Shopee, freeship cả năm, miễn phí thường niên