Hạn mức

100

triệu


Lãi suất

2.99

%/tháng

Phí thường niên

499 000đ

Thu nhập

10 000 000đ

Thời gian miễn lãi

45 ngày

Hoàn tiền 365 ngày, ưu đãi freeship.