redbag.vn

Hạn mức

100

triệu


Lãi suất

3

%/tháng

Phí thường niên

499 000đ

Thu nhập

10 000 000đ

Thời gian miễn lãi

45 ngày

Hoàn tiền 10% chi tiêu tại Shopee, miễn phí thường niên (có điều kiện), tặng voucher giảm giá