redbag.vn
4,6
star star star star star

50,083
đăng ký

Hạn mức redbag Số tiền tối đa bạn được dùng trước trả sau mỗi tháng, do ngân hàng phát hành thẻ quy định

30

triệu


Lãi suất

3.99

%/tháng

Phí thường niên redbag Mức phí hàng năm khách hàng phải trả để duy trì thẻ và sử dụng các dịch vụ thẻ tín dụng

199 000đ

Miễn lãi

45 ngày

Rút tiền mặt miễn phí, miễn phí thường niên