redbag.vn

Hạn mức

30

triệu


Lãi suất

4

%/tháng

Phí thường niên

150 000đ

Thu nhập

10 000 000đ

Thời gian miễn lãi

45 ngày

Rút tiền mặt miễn phí, miễn phí thường niên năm đầu khi phát sinh 1 giao dịch trong 30 ngày đầu