Hạn mức

600

triệu


Lãi suất

3

%/tháng

Phí thường niên

599 000đ

Thu nhập

7 000 000đ

Thời gian miễn lãi

55 ngày

Hoàn 100% phí thường niên. Hoàn tiền 100% giá trị giao dịch lưu thẻ đầu tiên tại Grab.