redbag.vn

Hạn mức

600

triệu


Lãi suất

3

%/tháng

Phí thường niên

599 000đ

Thu nhập

7 000 000đ

Thời gian miễn lãi

55 ngày

Miễn phí thường niên trọn đời. Từ 15/10/2022 hoàn tiền tới 6% và tặng 300K khi chi tiêu trực tuyến (Chi tiết trong bài viết).