redbag.vn
4,8
star star star star star

50,092
đăng ký

Hạn mức redbag Số tiền tối đa bạn được dùng trước trả sau mỗi tháng, do ngân hàng phát hành thẻ quy định

600

triệu


Lãi suất

3.12

%/tháng

Phí thường niên redbag Mức phí hàng năm khách hàng phải trả để duy trì thẻ và sử dụng các dịch vụ thẻ tín dụng

899 000đ

Miễn lãi

55 ngày

Hoàn tiền đến 24 triệu/năm. CCCD, lương từ 7tr, sống ở 28 tỉnh*