redbag.vn

Hạn mức

600

triệu


Lãi suất

2.8

%/tháng

Phí thường niên

899 000đ

Thu nhập

15 000 000đ

Thời gian miễn lãi

55 ngày

Hoàn 100% phí thường niên, tặng ghế Massage, hoàn tiền đến 10% chi tiêu.