redbag.vn
4,6
star star star star star

50,034
đăng ký

Hạn mức redbag Số tiền tối đa bạn được dùng trước trả sau mỗi tháng, do ngân hàng phát hành thẻ quy định

200

triệu


Lãi suất

3.12

%/tháng

Phí thường niên redbag Mức phí hàng năm khách hàng phải trả để duy trì thẻ và sử dụng các dịch vụ thẻ tín dụng

499 000đ

Miễn lãi

45 ngày

Tặng điểm không giới hạn x5 lần cho mọi giao dịch