redbag.vn

Hạn mức

200

triệu


Lãi suất

2.8

%/tháng

Phí thường niên

499 000đ

Thu nhập

10 000 000đ

Thời gian miễn lãi

45 ngày

Giảm đến 30% chi tiêu ăn uống, mua sắm online, du lịch