redbag.vn
4,6
star star star star star

50,000
đăng ký

Hạn mức redbag Số tiền tối đa bạn được dùng trước trả sau mỗi tháng, do ngân hàng phát hành thẻ quy định

7

triệu


Lãi suất

0

%/tháng

Phí thường niên redbag Mức phí hàng năm khách hàng phải trả để duy trì thẻ và sử dụng các dịch vụ thẻ tín dụng

Miễn phí

Miễn lãi

Trả trước từ 25%hóa đơn. Có BHXH, lương từ 8tr, 18-40tuổi, không nợ xấu