redbag.vn
4,6
star star star star star

50,134
đăng ký

Hạn mức

10

triệu


Lãi suất

1.5

%/tháng

Kỳ hạn

3 - 4 tháng

Vay lần đầu

3.000.000đ

Chỉ CMND/CCCD, thu nhập từ 5 triệu. Miễn phí dịch vụ