redbag.vn

Hạn mức

900

triệu


Lãi suất

4.5

%/tháng

Kỳ hạn

3 - 12 tháng

Độ tuổi

23 - 60

Thời gian giải ngân

Ngay sau khi thẩm định tài sản xong

★★★★(4.5/5)