Hạn mức

900

triệu


Lãi suất

1.1

%/tháng

Kỳ hạn

3 - 12 tháng

Độ tuổi

23 - 60

Thời gian giải ngân

Ngay sau khi thẩm định tài sản xong

Cầm đồ cho vay tiền lên đến 80% giá trị tài sản. Giảm 40% các loại phí vay.