Hạn mức

18

triệu


Lãi suất

1.2

%/tháng

Kỳ hạn

3 - 6 tháng

Độ tuổi

18 - 60

Thời gian giải ngân

Trong vòng 24 giờ

Lãi suất 0% cho khách hàng mới.