redbag.vn

Hạn mức

200

triệu


Lãi suất

0.7

%/tháng

Kỳ hạn

3 - 57 tháng

Độ tuổi

20 - 60

Thời gian giải ngân

Trong tuần