Hạn mức

10

triệu


Lãi suất

1

%/tháng

Kỳ hạn

3 - 4 tháng

Độ tuổi

22 - 60

Thời gian giải ngân

1 giờ

Nhận 500.000 đồng 0% lãi suất trong 15 ngày cho khoản vay đầu tiên.