redbag.vn
4,6
star star star star star

0
đăng ký

Hạn mức

10

triệu


Lãi suất

2

%/tháng

Kỳ hạn

3 - 6 tháng

Vay lần đầu

4.000.000đ

Chỉ hỗ trợ đăng ký trên điện thoại có SIM