redbag.vn

Hạn mức

10

triệu


Lãi suất

1.5

%/tháng

Kỳ hạn

7 ngày - 2 tháng

Độ tuổi

18 - 60

Thời gian giải ngân

20 phút

Nhập mã TET22 để được giảm 300 000 đồng phí cho khách hàng mới.